Gerard&Daval Solo ShowGerard&Daval Solo Show 
Du 21 janvier au 10 juillet 2011 - Van 21 januari tot 10 juli 2011
Elewijt Center
Tervuursesteenweg, 564
1982 Elewijt


Depuis 45 ans, Gerard&Daval officient dans l’ombre et... dans l’abstraction. Soucieux de marquer ce contraste, plutôt que d’élire un lieu d’art pour son premier accrochage, l’artiste pluriel a choisi un espace hétérotopique : un centre de congrès accueillant 75  000 visiteurs par an. Privilégier l’affluence, quitter les sentiers du gotha artistique pour sortir de l’anonymat. Confronter des milliers d’individus à des œuvres qui déconcertent les habitudes du regard. Un tutoiement presque...
L’expérience proposée se veut ludique… Dès l’entrée, le visiteur est convié à une balllade réjouissante : couleurs vives, formes singulières, taches à la fois monstrueuses et sympathiques prennent possession de l’espace.
Chemin faisant, l’artiste s’emploie à livrer une histoire de vie, une histoire d’échange, de communication – bref de biologie – assurément marqué par sa formation de médecin et mû par sa sensibilité, son ambivalence, prégnantes. Bien davantage toutefois qu’une divulgation des personnalités multiples du plasticien, l’en-jeu est la perception du regardant : que ce soit à la faveur d’un « visionnage » distrait au hasard des couloirs empruntés ou, a contrario, au terme d’une lecture attentive et divertissante, le visiteur peut tenter de saisir in vivo ce qu’a pu signifier le peintre, mais il risque bien plus de basculer dans une histoire, porté par son propre imaginaire. Nous sommes en plein cœur de la représentation mentale, picturale, objet de la démarche passionnée, du questionnement de l’artiste. Qu’est-ce qui suscite une émotion ? Qu’est-ce qui déclenche le « tilt » de la reconnaissance ? Quel décryptage l’imaginaire du visiteur va-t-il effectuer pour qu’il se retrouve, se reconnaisse dans l’œuvre…? L’artiste, certes conscient que ce soit passé de mode, renoue sciemment avec la vision analytique… Un décalage affirmé et assumé ? Oui. Car bien loin d’imposer, l’artiste donne à chacun la possibilité de créer son monde, de créer des mondes. Il permet une reconstruction extrêmement moderne et actuelle.
Gerard&Daval… une abstraction constructive en somme.

Une exploration à vivre au Elewijt Center du 21 janvier au 10 juillet 2011.
Vernissage le 21 janvier de 19h30 à 23h.


Gerard & Daval hebben altijd gekozen voor een schaduwbestaan… en voor de abstractie. Om dit contrast te benadrukken, verkoos de meervoudige kunstenaar zijn eerste expositie te laten plaatsvinden in een heterotopische ruimte, veeleer dan in een kunsttempel: een congrescentrum dat jaarlijks 75.000 bezoekers ontvangt. Kortom, hij laat de anonimiteit achter zich en stort zich in de drukte, ver van de gebaande paden van de artistieke incrowd. Meteen confronteert hij duizenden mensen met kunstwerken die de klassieke kijkgewoonten onderuithalen. Bijna alsof hij iedereen tutoyeert...

Het doel is het uitlokken van een ludieke ervaring. Van bij de ingang wordt de bezoeker uitgenodigd op een vrolijke wandeling: felle kleuren, vreemde vormen, monsterlijke zowel als amusante vlekken beheersen de ruimte.

Geleidelijk aan ontvouwt de artiest een soort levensgeschiedenis, een wereld van uitwisseling en communicatie, kortom van biologie. Wat ongetwijfeld te maken heeft met zijn opleiding geneeskunde en ook met zijn pregnante sensitiviteit en ambivalentie. Als beeldend kunstenaar heeft hij een meervoudige persoonlijkheid. Maar veel belangrijker is hier de perceptie van de toeschouwer. Of het nu gaat om een verstrooide blik tijdens een toevallig gekozen parcours, of integendeel om een aandachtige en ontspannende lezing, de bezoeker kan hier in vivo ervaren wat de kunstenaar heeft willen uitdrukken. Maar hij loopt wel het risico terecht te komen in een verhaal, aangedreven door zijn eigen verbeelding. Een afspraak met zijn intuïtie, in zekere zin.

We bevinden ons in het hart van een mentale, picturale weergave, voorwerp van een gepassioneerde aanpak, bevraging van de kunstenaar. Wat is de trigger van de herkenning?
Waarom ontstaat er emotie vanuit een beleving uit het verleden?
Welke decodering zal er tot stand komen vanuit de verbeelding van de bezoeker, om zichzelf terug te vinden, zichzelf te herkennen in het œuvre…?
De kunstenaar is zich ervan bewust dat zijn benadering niet modieus is. Hij eist het recht op doelgericht aan te knopen bij een analytische visie… Een duidelijke en bewust gekozen afstand? Jawel. Want hij wil geenszins iets opdringen, maar aan iedereen de mogelijkheid bieden zijn eigen wereld te scheppen, diverse werelden op te bouwen. Zo bevordert hij een uitzonderlijk moderne en actuele reconstructie.
Gerard & Daval… Een constructieve abstractie.

Een aparte belevenis in het Elewijt Center, van 21 januari tot 10 juli 2010.
Vernissage op 21 januari
van 19.30 uur tot 23.00 uur.Gerard&Daval Solo Show Making of

©Haekem, 2011
Crédit Photos : Marie-Eve Van Linthoudt
No comments:

Post a Comment