Gerard&Daval avec/met Belfius

Belfius Bank renouvelle sa confiance à Gerard&Daval en exposant dès le mois de février 2013 plusieurs de ses travaux récents.

Belfius Bank hernieuwt zijn vertrouwen in Gerard&Daval door verschillende van zijn laatste kunstwerken vanaf februari 2013 tentoon te stellen.

No comments:

Post a Comment